< HOME < AFVALLESSEN
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

De kringloop van papier

Wat gebeurt er nu met het oude papier en karton dat ik apart heb ingeleverd of naar de papiercontainer heb gebracht? 

 

 

De weg van brievenbus naar brievenbus

 

Bijna al het papier dat jij en ik gebruiken wordt via de gescheiden oud papierinzameling weer nieuw papier. Hoe gaat dat in zijn werk? Het oude papier bij jullie thuis wordt ingezameld door vrijwilligers van verenigingen en kerken of kun je brengen naar de papiercontainer bij jullie in de buurt of soms ook in een container bij de school. 

 

Papierinzamelaar en papiersorteerbedrijf

Het papier wordt gebracht naar de papierinzamelaar of de papierinzamelaar leegt de papiercontainers. De inzamelaar rijdt naar het papiersorteerbedrijf. Dit bedrijf sorteert het ingezamelde papier. Het papier en karton wordt van elkaar gescheiden. Ook halen zij de

verontreinigingen, zoals plastic, plakband en andere rommel, eruit. Daarna persen machines het gesorteerde papier en karton in balen.

 

Papierfabriek

Deze balen gaan naar papierfabrieken in binnen- en buitenland, die het weer gebruiken als grondstof voor nieuw papier en karton. Machines

in de papierfabriek vermengen het oude papier met nieuwe houtvezels en water. Dit mengsel maken zij tot een soort pap of pulp. Daarna verwijderen zij de laatste vervuiling, zoals plakband en nietjes en halen de inkt uit de pulp. Door de pulp te zeven, te persen en te drogen, wordt het overtollige water verwijderd. De machines persen de pulp in zulke dunne laagjes dat het kan worden opgerold. Dit materiaal is te gebruiken als nieuw papier en komt in een andere vorm weer terug in jouw brievenbus of op school als krant, tijdschrift of boek.

 

Lees meer over papier maken. [Klik hier]