< HOME < AFVALLESSEN
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Waar kunnen jij en ik het GFT kwijt?

In de meeste woonplaatsen kunnen jij en ik het groente-, fruit- en tuinafval op de volgende manieren kwijt:

 

  • In de groene of bruine minicontainer

 

  • Verzamelcontainer voor GFT in de straat of bij de flat

  • Composthoop of compostvat in de tuin

 

 

Grof tuin- en snoeiafval

En grof tuin- en snoeiafval in grote hoeveelheden kunnen jij en ik wegbrengen naar het afvalbrengstation, de milieustraat, afvalscheidingsstation in jouw gemeente.