< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -


Vragen en antwoorden in deze rubriek

 • Waarom is het belangrijk dat wij ons huishoudelijk afval zo goed mogelijk scheiden?

  In ons afval zitten veel bruikbare spullen, zoals papier, glas, hout, ijzer,plastic en textiel. Veel afval kunnen we dus weer opnieuw gebruiken. Het iseigenlijk grondstof voor het maken van nieuwe producten. Tenminste, als we hetgoed scheiden.

   

  Hierdoorzijn er minder primaire grondstoffen, zoals olie, zand, soda, kalk, metalen (ijzer, goud, zilver, koper en aluminium)hout nodig. Vaak kost het ook minder energie om producten van gerecycled afvalte maken dan van primaire grondstoffen. Dit alles is goed voor het milieu en denatuur.

   

  Bovendienbespaart het veel gevallen ook nog geld. Zo levert het apart ingezamelde papieren karton voor veel verenigingen en scholen geld op en is het weer grondstofvoor nieuwe producten. Oud papier en karton dat in het restafval (vuilnisbak of -zak) belandt wordtverbrandt en kan nooit meer hergebruikt worden.

 • Waar kan mijn afval dan gescheiden kwijt?

  Bij ons thuis en in uw gemeente of woonplaats staan verschillende bakken encontainers waar wij het afval gescheiden in kwijt kunnen. Denk aan de groene of bruine mincontainer voor GFT, een blauwe container voor papier en karton en deJekko voor kleine apparaten, spaarlampen en batterijen. Maar er zijn ookglasbakken, textiel-, papier- en plasticcontainers. Deze staan vaak op pleinenin de buurt of bij supermarkten. 

   

  Soms worden spullen ook door verenigingen of een aparte vuilniswagen opgehaald,zoals oud papier of grofvuil. En dan kunt u ook nog alle soorten afval gescheidenkwijt bij het afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente.

Een initiatief van
alle Utrechtse gemeenten