< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -


Vragen en antwoorden in deze rubriek

 • Hoeveel papier en karton verbruiken Nederladers gemiddels?

  Elke Nederlander gebruikt jaarlijks gemiddeld tweehonderd kilo papier en karton. Dat is meer dan een halve kilo per dag. Bijna een kwart van alle afval bestaat uit papier en kartonafval. In Nederland is de belangrijkste grondstof voor papier en karton niet hout, maar oud papier, want om nieuw papier te maken is minimaal 75% oud papier nodig. Dit betekent dat Nederland een van de landen is waar het meeste hergebruik van oud papier plaatsvindt.

 • In hoeverre is de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling van mijn oud papier?

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van oud papier en karton van haar inwoners. De gemeente  moet de inzameling organiseren en betalen. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten. Ze kunnen papierbakken plaatsen of inwoners vragen hun papier en karton ergens in te leveren. De gemeente kan er ook voor kiezen de inzameling over te laten aan een sportclub of vereniging.

  Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de inzameling van papier en karton van bedrijven, kantoren en instellingen. Die moeten zelf hun voorzieningen treffen.

 • Wat valt er onder oud papier?

  Oude kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk kunnen zo bij het oud papier. Verder zijn ook kartonnen dozen, kleine kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld thee, macaroni en waspoeder, golfkarton, oude (telefoon)boeken, computervellen en ander kantoorpapier, wc-rolletjes, enveloppen, reclamefolders, papieren zakken, eierdozen en cadeaupapier geschikt om opnieuw te gebruiken.

   

  Niet bij het oud papier hoort papier of karton dat ijzer bevat zoals ordners. Dat geldt ook voor de kartonnen verpakkingen van zuivel en frisdrank. Die hebben namelijk een plastic laagje aan de binnenkant. Nat en/of vervuild papier en karton zoals onder andere keukenrolpapier, toiletpapier en  behang hoort niet bij het oud papier. Dat moet in de vuilnisbak. Dat geldt ook voor foto's. Plastic verpakkingen om reclamedrukwerk en tijdschriften mogen niet bij het oud papier. Gooi de verpakking bij het huisvuil en alleen de reclamefolders bij het oud papier.

 • Hoe wordt oud papier verwerkt?

  Het oud-papierbedrijf sorteert het papier en karton, waarna het in vele gevallen in balen wordt geperst. Enkele fabrieken nemen papierafval ook los aan. Hier wordt het tot vezels vermalen in immense zogenoemde pulpers. Door toevoeging van water ontstaat er een papierbrij (pulp). Een sorteermachine haalt alle dingen eruit die er niet in horen, zoals nietjes en plastic. Hierna gaat de brij (pulp) naar een ontinkter, waar door middel van een wasmiddel en de inkt in bellen naar boven drijft. Hier wordt de inkt weggehaald. De pulp die overblijft vormt een grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton. Papiervezels kunnen ongeveer 6 keer (!) worden hergebruikt. Omdat de vezels door recycling steeds korter en slapper wordt, worden ook steeds verse houtvezels toegevoegd.

 • In hoeverre werken het rijk en het bedrijfsleven ook samen aan milleuvriendelijke producten?

  De overheid wil dat zo min mogelijk verpakkingsmateriaal wordt gebruikt, dus ook zo min mogelijk papier- en kartonverpakkingen. Bedrijven spelen daarbij een grote rol. Zij kunnen bij het ontwerp van een product zo veel mogelijk rekening houden met de milieugevolgen van de afgedankte verpakking. In het 'Convenant Verpakkingen' hebben rijk en bedrijfsleven afspraken gemaakt over preventie oftewel het terugdringen van het gebruik van verpakkingsmaterialen. Dit convenant heeft er onder meer toe geleid dat verpakkingen de afgelopen jaren lichter zijn geworden. Daardoor wordt minder papier en karton gebruikt.

 • Ik hoorde dat oud papier en karton een belangrijk export product is, klopt dat?

  Dat klopt! Oud papier en karton (OPK) wordt over de gehele wereld ingezet als grondstof. Als handelsland met een van de grootste havens ter wereld, is Nederland een echt 'oudpapierland'. De export bedraagt ruim 1 miljoen ton, grotendeels naar het Verre Oosten. Vanuit de Rotterdamse haven wordt ook veel oud papier uit Duitsland en België geëxporteerd. De Nederlandse oud papierindustrie behoort tot de grootste leveranciers van OPK in Zuidoost-Azië. De import bedraagt bijna 1 miljoen ton. Geïmporteerd wordt met name uit Duitsland.

 • De oudpapierbranche levert Nederland dus eigenlijk geld op?

  Inderdaad. Deze bedrijfstak biedt in Nederland werkgelegenheid aan zo’n 1500 werknemers. De omzet van de oudpapierbranche is ruim 500 miljoen euro per jaar.
Een initiatief van
alle Utrechtse gemeenten