< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Afvalcampagne: ‘Doe meer met afval’

 

Namens de Utrechtse gemeenten en de provincie voert AVU (Afval Verwijdering Utrecht) de regie over het transport, de overslag en de verwerking van het huishoudelijk afval van alle inwoners in de provincie. De AVU stimuleert ook het scheiden van huishoudelijk afval. Dat is goed voor het milieu en levert financieel voordeel op.

 

Aanleiding

Alle inwoners van de provincie Utrecht hebben dagelijks met huishoudelijk afval te maken en de meesten zijn wel bekend en actief met het scheiden ervan. Toch belanden er nog te veel goederen als glas, papier, plastic verpakkingen, GroenteFruit en Tuinafval (GFT), Klein Chemisch Afval (KCA) en textiel in het restafval. Dat is eigenlijk verspilling van grondstof voor nieuwe producten. Bovendien kost de verwerking van restafval geld.

 

Daarom hebben AVU, de 29 samenwerkende Utrechtse gemeenten (inmiddels 26 gemeenten door samengaan van enkele gemeenten)* en de provincie Utrecht de handen ineen geslagen om via de campagne ‘Doe meer met afval’ hun inwoners te stimuleren tot een nog betere afvalscheiding. De campagne behandelt verschillende thema’s, zoals glas, gft, papier, textiel, plastic verpakkingsafval en grof huishoudelijk afval.

* = gemeente Abcoude bestaat niet meer en is opgegaan in de gemeente De Ronde Venen

* = de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht 

 

Over de campagne

De campagne ‘Doe meer met Afval’ toont hoe belangrijk het is om afval te scheiden of zelfs te voorkomen. Gescheiden afval is immers eigenlijk geen afval, maar juist een grondstof voor nieuwe producten. De campagne laat van verschillende afvalstromen zien hoe het verwerkt wordt tot nieuwe producten.  

 

Waarom zo’n uitgebreide campagne over afval?

Er ontstaat steeds meer afval. Het verwerken ervan kost veel energie, is slecht voor het milieu en kost veel geld. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ongeveer 50% van het restafval nog bestaat uit afval dat prima kan worden hergebruikt. Afval scheiden én voorkomen bespaart dus zowel geld als het milieu en levert ook nog grondstoffenen nieuwe producten op. Door de nauwe samenwerking van AVU, de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht is het mogelijk deze campagne uit te voeren.
Een initiatief van
alle Utrechtse gemeenten