< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Over deze afvalstroom

In de Utrechtse gemeenten komt per inwoner per jaar gemiddeld 136 kilo Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) vrij. Daarvan wordt gemiddeld 78 kilo apart ingezameld als GFT, de overige 58 kilo belandt helaas nog steeds in het restafval. Dit terwijl sinds 2009 van al apart ingezamelde GFT in de Utrechtse gemeenten groene stroom en hoogwaardige compost wordt gemaakt.

 

Voor de verwerking van het GFT hebben alle 29 Utrechtse gemeenten via de AVU een contract met het bedrijf Veluwse Afvalrecycling (VAR) in Gelderland afgesloten. Al het apart ingezamelde GFT uit de provincie Utrecht verwerkt VAR tot groene stroom en compost. Bovendien leverde het contract de Utrechtse gemeenten minder CO2-uitstoot tegen de helft van de kosten.

 

Van de ca. 100.000 ton gft die jaarlijks in deprovincie Utrecht vrijkomt, maken ze bij VAR compost, biogas en groene stroom. Daarmee wordt het bedrijf en 4000 woningen voorzien van energie en warmte. Bovendien komt er hierdoor 8000 ton minder CO2, een broeikasgas,  in onze atmosfeer.  

 

 

GFT blijven scheiden

Door de combinatie van vergisten en composteren ontstaat de meest duurzame en milieuvriendelijke vorm van GFT-verwerking. Dit komt ons leefmilieu ten goede. Reden te meer om GFT en vooral het tuinafval te blijven scheiden. Bovendien is de cirkel weer rond, want het tot compost verwerkte GFT is weer terug op de plek waar het oorspronkelijk is gevormd, de bodem.

 

…of zelf composteren

Ook kunt u het GFT zelf composteren: op de composthoop in uw tuin of in een compostvat. Dit is misschien wel de meest milieuvriendelijke manier van GFT-verwerking. Alle afval dat de gemeente ophaalt en moet verwerken, kost geld, en daar betaalt iedereen voor via de afvalstoffenheffing. Zelf composteren bespaart de gemeente en uiteindelijk u dus geld en levert u ook nog eens uw eigen compost voor de tuin.

 

Tips voor een goede composthoop

 

Handige links

- Thuis composteren

- Compostmeesters