< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Groene stroom en warmte

Bij het bedrijf Veluwse Afvalrecycling (VAR) wordthet grootste deel van de apart ingezamelde GFT vergist. Die vergisting gaat alsvolgt te werk. Het GFT wordt met een grote schroef in de vergister gebracht waar geen zuurstof aanwezig is. De temperatuur is daar 55 graden Celsius, optimale omstandigheden voor de vergisting. Hierbij komt biogas (methaangas) vrij, dat wordt opgevangen en gebruikt als brandstof in de warmtekrachtkoppelingen (WKK), waar groene stroom en warmte ontstaat. De warmte gebruikt VAR om de vergister te verwarmen. Zo wordt met de Utrechtse GFT 15.500.000 KWh energie opgewekt. Hiermee kan VAR in haar jaarlijkse energie behoefte voorzien en blijft er bovendien nog voor ruim 4000 huishoudens elektriciteit per jaar over.


Hoogwaardige compost

Wat overblijft, het digistaat, gaat vervolgens weer naar de composteer installatievan VAR. Zo ontstaat er hoogwaardige compost, een prima bodem verbeteraar voortuin en akker. De compost van VAR komt vooral terecht in de zakken bij de tuincentra.Verder wordt een deel gebruikt in de land- en tuinbouw, maar ooks teeds vaker als veen vervanger in de potgrondindustrie. Er hoeft dus minder veen afgegraven te worden in het buitenland en zo blijft ook de natuur gespaard