< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Over deze afvalstroom

 

Momenteel wordt in de gehele provincie Utrecht meer dan 70% papier apart ingezameld. Dat is prima, want oud papier wordt gebruikt bij het maken van nieuw papier en dat bespaart bomen en energie Oud papier is één van de weinige afvalstromen die direct geld oplevert. Voor diverse verenigingen, scholen en kerken is de opbrengst van oud papier zelfs een welkome aanvulling op de andere inkomsten.

 

In de provincie Utrecht zijn er verschillende manieren waarop het papier apart wordt ingezameld:

 

  • Papierinzameling door verenigingen, kerken en scholen

In de meeste Utrechtse gemeenten wordt het oud papier door verenigingen, scholen en/of kerken opgehaald. Sommige verenigingen hebben op hun terrein een verzamelcontainer staan waar de inwoners hun papier op gezette tijden naartoe kunnen brengen.

 

  • Openbare papiercontainers

Daarnaast kunnen de inwoners van de provincie Utrecht hun papier ook vaak wegbrengen naar grote papiercontainers of papierbakken in de buurt. Deze containers staan op vaste punten meestal in de buurt van flats of appartementencomplexen, supermarkten en winkelcentra. Ze worden regelmatig door de papierinzamelaar geleegd.

 

  • (blauwe) minicontainer voor thuis

In sommige gemeenten hebben de inwoners, naast de minicontainer voor het restafval en voor GFT, ook een extra (blauwe) minicontainer speciaal voor het papier. Deze container is meestal blauw. Op bepaalde dagen in de maand kunnen de inwoners deze container gewoon aan de weg zetten en wordt dan door de papierinzamelaar al dan niet samen met een vrijwilligers vereniging geleegd.

 

  • Afvalbrengstations, afvalscheidingsstations en milieustraten

Op alle afvalbrengstations, afvalscheidingsstations en milieustraten kunnen inwoners ook hun oud papier apart kwijt. Meestal staan hiervoor grote inzamelcontainers

 

 

Ongeadresseerd en geadresseerd reclamedrukwerk

Ongeadresseerd reclamedrukwerk houdt u buiten de deur met een speciale sticker op uw brievenbus:

 

Met een NEE/JA sticker ontvangt u geen reclamefolders maar wel huis-aan-huisbladen.

Met een NEE/NEE sticker ontvangt u geen reclamefolders én geen huis-aan-huisbladen.

 

De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeente- of stadhuis in uw gemeente. U kunt ook een sticker opvragen via telefoonnummer 0900-2025095 (0,25 ct/min).

 

Geadresseerd reclamedrukwerk kunt u weren door een kaartje te sturen met uw naam en adres naar:

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR
Amsterdam

of u aan te melden via infofilter.nl