< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

 

Waar kan ik mijn papier en karton kwijt en wanneer?

In de meeste Utrechtse gemeenten wordt het oud papier door verenigingen, scholen en/of kerken opgehaald. Sommige verenigingen hebben op hun terrein een verzamelcontainer staan waar de inwoners hun papier op gezette tijden naartoe kunnen brengen. Verder staan er in veel gemeenten ook openbare papiercontainers meestal in de buurt van flats of appartementencomplexen, supermarkten en winkelcentra. Ze worden regelmatig door de papierinzamelaar geleegd.

 

In sommige gemeenten hebben de inwoners, naast de minicontainer voor het restafval en voor GFT, ook een extra (blauwe) minicontainer speciaal voor het papier. Deze container is meestal blauw en wordt op bepaalde dagen in de maand door de papierinzamelaar al dan niet samen met een vrijwilligersvereniging geleegd.

 

Tot slot kunnen in alle gemeenten de inwoners hun oud papier en karton ook altijd brengen naar het afvalbrengstation, afvalscheidingsstation of de milieustraat

 

Klik op uw gemeente om te zien wanneer uw oud papier wordt opgehaald of waar u uw oud papier kwijt kunt: