< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Over deze afvalstroom

Klein chemisch afval (kca) bevat chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu als je ze zomaar zou weggooien. Daarom worden deze stoffen apart ingezameld en apart verwerkt om schade te voorkomen. Bij verbranding met het restafval ontstaat luchtvervuiling en bij storting kan het grondwater vervuild raken. Door de gescheiden inzameling kan klein chemisch afval veilig verwerkt worden en kan een deel van het kca worden hergebruikt.

 

Voorbeelden van hergebruik zijn de metalen uit baterijen en accu's. Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe lampen. Van foto-ontwikkelaar en -fotofixeer is het waardevolle zilver weer bruikbaar. Olie wordt tenslotte als brandstof benut.

 

Als alle stoffen die opnieuw te gebruiken zijn uit het kca zijn teruggewonnen blijft chemisch restafval over. Het merendeel van dit restafval gaat naar speciale verbrandingsovens. Deze ovens hebben een hogere temperatuur om de schadelijke stoffen te vernietigen en hebben speciale reinigingsinstallaties om schadelijke stoffen te verwijderen uit de gassen die vrijkomen. KCA dat niet kan worden hergebruikt of verbrand wordt veilig opgeslagen.