< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Over deze afvalstroom

E-waste is de verzamelnaam voor gebruikte elektrische apparaten met een stekker, accu of batterij en kapotte energiezuinige lampen. In Nederland circuleren ongeveer 425 miljoen elektronische apparaten. Jaarlijks wordt daarvan per inwoner naar schatting 19 kilo afgedankt. De grote en kleine elektrische apparaten staan ook bekend als wit-, en bruingoed.  

 

Door deze apparaten en lampen apart van het restafval in te leveren, kunnen ze worden gerecycled. 70 tot 95% van de apparaten en spaarlampen zijn namelijk herbruikbaar.

 

De apart ingeleverde apparaten komen na inzameling terecht bij regionale sorteercentra. Daar worden ze verder uitgesorteerd in groot witgoed, koel- en vriesapparatuur, TV's ICT apparatuur en overige wit- en bruingoedapparaten. Vervolgens worden deze afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsfabrieken en gedemonteerd. Schadelijke stoffen zoals, CFK's, batterijen en accu's, kwikhoudende onderdelen en asbest worden apart verwerkt. De bruikbare materialen, zoals aluminium, ijzer, koper, kunststof, glas en printplaatjes worden weer hergebruikt in nieuwe producten of krijgen een geheel nieuw tweede leven.

 

Apparaten die nog goed bruikbaar of te repareren zijn, kunt u via de kringloopwinkel een tweede leven gunnen. U kunt oude elektrische apparaten gratis inleveren bij de winkelier (detailhandel) volgens de oud voor nieuw regeling. Wanneer u een nieuw apparaat koopt, is de winkelier overigens verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen. Daarnaast kunt u uw afgedankte en kapotte apparaten inleveren bij de gemeentelijke afvalbrengstations of milieustraten. 

 

Helaas verdwijnen in de provincie Utrecht elk jaar nog bijna 2 miljoen kilo kleine apparaten in de vuilnisbak. Dit is ruim drie keer zoveel als er gescheiden wordt ingezameld. Gelukkig kunnen de inwoners ze op steeds meer plaatsen apart kwijt.

 

Energielabel

Voor elektrische apparaten geldt een energielabel. Een apparaat met een laag energieverbruik heeft het energielabel A. Het is vaak beter voor het milieu om een oud groot apparaat (wasmachine, wasdroger, koelkast) dat veel energie verbruikt te vervangen door een nieuw exemplaar dat veel zuiniger is.