< HOME
 Contact |  Colofon | © Copyright

Doe meer met afval.

Een initiatief van
alle Utrechtse Gemeenten

Doe meer met afval -

Gebruikte injectiespuiten?

Restant medicijnen?

Uw apotheek weet er raad mee!

Iedereen weet het inmiddels: gebruikte injectienaalden en restanten geneesmiddelen horen niet bij het huisvuil. Maar waar kunnen ze wel heen en wat gebeurt er mee?

 

Met gebruikte spuiten moeten we voorzichtig omgaan. Om gezondheidsredenen bijvoorbeeld; iemand zou zich aan een naald kunnen prikken. Maar het is ook niet milieuvriendelijk om dit soort afval zomaar met het huishoudelijke afval mee te geven. En in de verbrandingsovens kunnen technische problemen ontstaan door de aanwezigheid van naalden.

 

In samenwerking met de apothekers en enkele afvalverwerkers heeft de provincie Utrecht een apart inzamelsysteem opgezet. Door dit systeem komt u op een eenvoudige wijze van uw naalden, spuiten en restanten medicijnen af. Een manier die bovendien veilig en milieuvriendelijk is.

 

U levert in bij uw apotheek

Als u bij uw apotheek injectiespuiten koopt voor het toedienen van geneesmiddelen, krijgt u gratis een minicontainer mee. Hierin kunt u de gebruikte naalden en spuiten verzamelen.

Een volle minicontainer kunt u bij uw apotheek afgeven. U krijgt dan weer een lege mee.

 

Heeft u restanten geneesmiddelen?

Ook restanten medicijnen kunt u bij uw apotheek inleveren. Het liefst zoveel mogelijk zonder de verpakking verzameld in een plastic zak of tas.

Niet alles hoeft apart. Ampullen, insulinepatronen, verpakkingsmateriaal, watten, verband en dergelijke kunnen gewoon bij het restafval (in de vuilnisbak).

 

Naar de apotheek:

  • In minicontainer: gebruikte injectienaalden, spuitnaald-combinaties.
  • In plastic zak, liefst zonder verpakking: restanten geneesmiddelen.

 

Bij het huisvuil:

  • ampullen, insulinepatronen, verpakkingsmateriaal, verband, watten.

 

Wat gebeurt er mee?

Uw apotheek slaat uw gebruikte spuiten of restanten geneesmiddelen op in een speciale verpakking. Als deze vol is, haalt de inzameldienst ROVA in Amersfoort of Stadswerken Utrecht het afval op. Zij slaan het tijdelijk op in speciale depots. Regelmatig wordt dit afval ter vernietiging aangeboden aan speciaal daarvoor geschikte verbrandingsinstallaties.

 

Meer informatie?

AVU - Afval Verwijdering Utrecht

Postbus 3250

3760 DG Soest

Tel. 035 - 603 2 303

Heeft u vragen en/of wenst u brochures over dit onderwerp te bestellen, mail dan naar: info@avu.nl

www.avu.nl

 

Bovenstaande tekst en de folder "Gebruikte injectiespuiten? Restant medicijnen?" zijn mede mogelijk gemaakt door: